Фізичний терапевт.
Мій шлях допомоги людям почався у 1999 році після закінчення Черкаського медичного
коледжа з посади фельдшера на Черкаській станції швидкої медичної допомоги.
Після закінчення Запорізької політехніки, де отримав диплом магістра за спеціальністю
«Фізична терапія, ерготерапія», працюю фізичним терапевтом у РЦ «Астра».
Під час своїх терапевтичних втручань застосовую методики :
1. Кінезіотейпування
2. Біодинамічного тейпування
3. ПІР
4. ПНФ
5. Вакуумноградієнтної терапії
6. IASTM терапії.
7. М’яких мобілізаційних технік та ін.
Постійно відвідую семінари та практикуми для розширення арсеналу засобів та
методів, які спрямовані на відновлення здоров'я, функціонального стану і працездатності
людини, порушених хворобами, травмами, фізичними, хімічними і соціальними
чинниками